פרסום למסגרת מספר לרכב

8.00 

תיאור

אותיות מובלטות הדבקה על מסגרת המספר