פרסום למסגרת מספר

8.00 ₪

תיאור מוצר

אותיות מובלטות הדבקה על מסגרת המספר